Det med småt

HANDELSBETINGELSER

For at sikre et godt partnerskab og samarbejde går Ida Jakobsen Grafisk Design ud fra følgende handelsbetingelser.

Generelle betingelser

Disse betingelser gælder for enhver ydelse fra Ida Jakobsen Grafisk Design. Det leverede beskrives i et tilbud, hvor vilkår og omfang beskrives yderligere. Disse betingelser, samt tilbud og andet materiale udgør det samlede aftalegrundlag

 

Estimater, faste tilbud og levering

Det fremsendte estimat er gældende i 30 dage fra tilbuddet afsendelse. Aftalen er først indgået når Ida Jakobsen Grafisk Design modtager en skriftlig godkendelse på det givne estimat eller samarbejde. Alle priser er eksl. moms og ekstra ydelser. Ekstra ydelser er bl. a. billederedigering, købebilleder, transport, materialer, print og eventuel levering med mindre andet er beskrevet.

Større uforudsete hændelser er ikke inkluderet i faste tilbud. Tilbuddet er inklusiv 3 x korrekturomgange, hvor vi gennemgår designet og aftaler ændringer. Yderligere ændringer vil kræve en ekstra omkostning.

Faste tilbud på grafiske produkter til print og digitalt brug overleveres i det rette format i PDF, PNG , JPEG eller MP4 afhængig af produktet. Overlevering af produktionsfiler kræver en ekstra omkostning som aftales med kunden. 

Ved overskridelse af tidsplanen fra kundens side, eller ved ændringer af det modtaget – efter arbejdet er påbegyndt – er Ida Jakobsen Grafisk Design berettiget til at fakturere en ekstraomkostninger for ekstra arbejde eller omlægning af tidsplan. 

Kunden vil altid kunne finde et opdateret timesheet der hvor vi deler vores filer. Her ville ekstraomkostninger også fremgå. Alle ekstraomkostninger ville blive sendt til godkendelse ved kunden. Det er kundens ansvar at holde sig opdateret på timesheetet og rette henvendelse ved spørgsmål.

Ved kundens overskridelse af aftalte deadline for levering af materialer eller øvrige oplysninger ophører Ida Jakobsen Grafisk Designs ansvar for rettidig levering. 

 

Mangler, reklamation og ansvar

Kunden ville altid skulle give godkendelse, skriftligt eller mundtligt, at det udarbejdede materiale lægges på internettet eller sendes til tryk. 

Ida Jakobsen Grafisk Design er ikke ansvarlig for eventuelle fejl, stavefejl og mangler efter kundens godkendelse og efterfølgende ibrugtagelse af det leverede.

Som kunde er du berettiget til at kunne reklamere over eventuelle fejl / mangler i den modtaget løsning, i op til 1 måned efter leveringsdatoen.

Såfremt der inden for reklamationsperioden, kan påvises mangler ved leverede varer / ydelser, påtager Ida Jakobsen Grafisk Design sig, efter eget valg, at afhjælpe manglen, at ombytte det mangelfulde produkt, at kreditere dig varerens / ydelsens pris eller at give dig afslag i prisen.

Såfremt Ida Jakobsen Grafisk Design tilbyder ombytning af produktet eller afhjælpning af manglen, kan du ikke hæve købet eller at kræve erstatning som følge af manglen. Ida Jakobsen Grafisk Design er ikke ansvarlig for forsinkelse som følge af ombytning eller afhjælpning.

Et evt. erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede beløb for den ydelse, ansvaret angår. 

 

Websites og gyldighed

Ida Jakobsen Grafisk Design er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af fejl eller mangler i udarbejdede websites. Websites udvikles, med mindre andet specifikt aftales, til at fungere i browserne Edge, Firefox, Chrome og Safari i den seneste version på udviklingstidspunktet for aftalens indgåelse samt foregående hovedversionsnummer.

Der er ingen garanti for at plugin beskytter hjemmesiden 100% og din side bliver hacked eller begynder at sende spam ud.

 

Betaling og rettigheder

Betalingsbetingelserne er netto 14 dage fra fakturadato. Fakturaer bliver tilsendt til den primære kontaktperson hos kunden pr. e-mail.

Ved betaling efter forfald forbeholder Ida Jakobsen Grafisk Design sig retten til at tilskrive renter på 0,70% pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100 DKK pr. rykker. Rykkere vil ligeledes blive tilsendt via e-mail. Såfremt kunden ikke betaler på trods af rykkerproceduren, vil det skyldige beløb blive videregivet til inkasso uanset beløbets størrelse. 

Ved nogle opgaver kan opkræves en passende forudbetaling, dette vil fremgå af tilbud og aftales nærmere med kunden. 

Hvis kunden ikke anerkender den tilsendte faktura, skal der reklameres straks og senest 1 uge efter modtagelsen af fakturaen skriftligt på mail over for Ida Jakobsen Grafisk Design. Kunden kan maksimalt tilbageholde betalingen for den del af fakturaen, der ikke anerkendes.

Kunden får brugsret til det færdige materiale. Med mindre andet er aftalt har Ida Jakobsen Grafisk Design ejendomsret til materialet og kan bruge dette til reklame for virksomheden på sociale medier mm. Det aftales altid med kunden hvornår Ida Jakobsen Grafisk Design må annoncere med samarbejdet og det færdige arbejde. 

Kunden opnår ved betaling ejendomsret til fx. domæner, der er inkluderet i leveringen af ydelserne.

Ida Jakobsen Grafisk Design holder intet ansvar for kundens manglende ret til materiale som f.eks. billeder, tekster, illustrationer der ejes af tredjemand. D.v.s hvis du som kunde, leverer materiale du ikke ejer ophavsretten til, men denne ret ejes af tredjepart, holdes Ida Jakobsen Grafisk Design skadesløs for eventuelle retslige tvister eller andre omkostninger i forbindelse hermed.

 

Ansvar for lovgivning og materiale

Kunden sikrer, lovgivning og branchekutymer mv.

Kunden orienterer skriftligt på mail om særlige lov- og produktkrav mv., som der skal tages højde for indenfor branchen.

 

Fortrolighed, opbevaring og udlevering

Parterne skal under / efter samarbejdet behandle intern viden om hinanden fortroligt. Ida Jakobsen Grafisk Design opbevarer kopi af materiale og produktionsfiler i 2 år efter leveringen, dog max. 3 måneder hvis samarbejdet ophører. Kunden er altid ansvarlig for det leverede materiale og der vil blive faktureret en mindre omkostning hvis kunden skal have tilsendt filer af Ida Jakobsen Grafisk Design efter den oprindelige overlevering. 

 

Afbestilling af ydelser

Afbestilling af levering af ydelser sker skriftlig på mail og indebærer, at igangværende arbejde indstilles og omkostninger så vidt muligt begrænses for kunden. Kunden betaler omkostninger, der allerede er afholdt, eller er forårsaget af afbestillingen samt tidsforbrug efter gældende priser. Kunden har ret til at få udleveret arbejdet hvis det eller dele af det står færdigt. Arbejdet ville blive leveret i PDF, PNG, JPEG eller MP4. Produktionsfiler udleveres ikke.